คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงวันสงกรานต์ และ เดือน รอมาฏอน

381

ผู้ว่าจังหวัดกระบี่ กิติบดี ประวิตร ประกาศฉบับที่ 10 ว่าด้วยเรื่องมาตรการวันสงกรานต์ และวันรอมฎอน ขอความร่วมมือชาวกระบี่ทุกท่าน

(SG) Save 15% on select Surface devices. Valid from 22nd Apr - 10th May.