เรื่อง​ มาตราการเร่งด่วน​ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส​โคโรน่า​ 2019​ (โควิด​-19)​และมาตราการยกระดับการเข้มงวดในการเข้า – ออก​ พื้นที่ในเขตตำบลอ่าวนาง​ ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเข้า​ -​ ออก​ โดยให้มีผลบังคับใช้​ ตั้งแต่วันที่​ 10​ -​ 30​ เมษายน​ 63​ โดยมีรายละเอียด​ ดังนี้

1. ประชาชนชาวบ้านตำบลอ่าวนาง​ ห้ามเข้า -​ ออก​ พื้นที่อ่าวนางหากไม่มีเหตุจำเป็น​ หากมีเหตุจำเป็นต้องเข้า-ออก ให้แสดงบัตรประชาชน​ทุกครั้ง​ ( ต้องมีชื่ออยู่ในเขตตำบลอ่าวนางเท่านั้น​ )​ กรณีมาเช่าบ้าน, อาศัยอยู่ด้วยญาติ​ ต้องแสดงหลักฐาน​ การเช่าบ้าน​ หรือบ้านเลขที่​ ที่อาศัยอยู่จริง

2.​ ห้ามพนักงานของห้างร้าน​ บริษัท, เช่น​ เซเว่น แมคโคร​ โลตัส​ มินิมาร์ท​ ฯลฯ​ ที่พักอยู่นอกเขตพื้นที่อ่าวนาง​ เข้าพื้นที่มาทำงานในพื้นที่อ่าวนาง​ ( หากมีความจำเป็นต้องย้ายเข้ามาพักในพื้นที่อ่าวนางเท่านั้น​) ในเขตหมู่ที่​ 6​ หมู่ที่​ 1​ ที่อยู่นอกจุดคัดกรอง/ด่านตรวจ​ ให้หมายรวมเป็นบุคคลภายนอกเช่นกัน

3. ​พนักงานโรงแรม​อนุญาต​ให้เข้า-ออก​ ในพื้นที่อ่าวนางได้เฉพาะ​ หัวหน้างานระดับฝ่ายบริหารเท่านั้น

4. ข้าราชการ, พนักงาน​บริษัท​ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อ่าวนาง​ มีความประสงค์​เข้า​ -​ ออกเพื่อไปทำงานในตัวเมือง​, หรือข้างนอก​ ในการเข้า​- ออก​ ให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านทุกครั้ง

5. ฝรั่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่​อ่าวนางหากจะออกนอกพื้นที่ให้ออกได้​ แต่จะไม่อนุญาต​เข้ากลับมาในพื้นที่อีก​ ยกเว้น​ กรณีต้องเดินทางไปติดต่อราชการ​ หรือมีนัดกับทางแพทย์​ ทั้งนี้ต้องแสดงหลักฐานการในการเดินทางไปติดต่อราชการ​ หรือการแพทย์​ให้เจ้าหน้าที่่่ด่านตรวจทราบทุกครั้งทั้งขาเข้า​และขาออก

6. ห้ามพนักงาน​ก่อสร้าง​ หรือคนงานก่อสร้าง​ หรือการก่อสร้างทุกชนิดเข้า​ -​ ออกในพื้นที่อ่าวนาง​ ยกเว้น​ บริษัท​นั้นได้มีข้อลงตกสัญญา​ หรือคู่สัญญากับ​รัฐบาล​เท่านั้น

7. กรณีไม่ใส่แมส​ (หน้ากากปิดปากจมูก​)​ มีโทษปรับ​ 20,000​ บาท

8. ในกรณีมีข้อสงสัยในการเข้า-ออกพื้นที่อ่าวนางให้ติดต่อที่ด่านตรวจ​ / จุดคัดกรอง​ ณ​ ด่านตรวจ​ / จุดคัดกรองสามแยกไฟแดงช่องพลีเท่านั้น

ทั้งนี้​ ให้เจ้าหน้าที่่ประจำด่านจุดคัดกรองถือปฎิบัติ​อย่างเคร่งครัด​ และประชาสัมพันธ์​ ตลอดจนทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านในเขตตำบลอ่าวนาง​ และตำบลใกล้เคียง​ได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ​ ณ​ วันที่​ 9​ เมษายน​ 2563

(SG) Save 15% on select Surface devices. Valid from 22nd Apr - 10th May.